Kolesce tudi pod Pohorjem

12:17

Sistem izposoje javnih koles, ki se imenuje Kolesce, je vzpostavljen tudi v Zrečah. Za uporabnike je na voljo deset navadnih koles ter štiri električna.

V mestu so postavljena na štirih mestih in to pred občino, Hotelom Dobrava, vhodom v tovarno Unior ter večgeneracijskim centrom. Zreška naložba v Kolesce je ocenjena na nekaj nad osemdeset tisoč evrov ter je sofinancirana z državnimi in evropskimi sredstvi. Gre za projekt več občin. V njem sodelujejo tudi Celje, Laško, Polzela, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore in Žalec.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

Foto: Občina Zreče

zrece kolesce

Deli