Komunalni stroški zdaj na vsaka pleča

15:35

Izogibanje plačilu okoljske dajatve uporabnike udarilo z visokimi položnicami
Z začetkom tega leta so v Šentjurju začele veljati spremembe v načinu obračunavanja komunalnih storitev gospodinjstvom, ki se oskrbujejo s pitno vodo hkrati iz javnega in zasebnega vodovoda. Mnogi so se na ta način doslej učinkovito izognili plačilu okoljskih dajatev. Tem uporabnikom zdaj obračunajo komunalne dajatve po pavšalu na osebo in ne več glede na nično ali minimalno porabo iz javnega vodovoda. Visoki zneski na položnicah so med ljudmi dvignili precej prahu. A kot smo preverili pri vodstvu JKP Šentjur, zakonska podlaga za tak ukrep izhaja že iz občinskega odloka iz leta 2008.

Na položnicah za oskrbo s pitno vodo poleg porabljene vode plačujemo tudi odvajanje in čiščenje voda. Slednji postavki sta se vsem uporabnikom javnega komunalnega omrežja doslej obračunali glede na porabo vode. V občini pa je bilo več kot 400 takih uporabnikov, ki so bili zgolj priključeni na javno omrežje, dejansko pa so še vedno uporabljali vodo iz zasebnih virov. Tem bodo odslej zaračunavali pavšalni znesek okoljske dajatve po normativu, ki predvideva 4,5 kubičnih metrov porabljene vode na osebo. Direktor JKP Šentjur Igor Gorjup priznava, da je normativ visok, vendar je določen na državni ravni. Tu pa so še neurejeni statusi stalnih bivališč, ki nekaterim uporabnikom prinašajo plačilo tudi za osebe, ki na njihovem naslovu sploh ne živijo. »Temu se je seveda mogoče izogniti tako, da ljudje to uredijo na upravni enoti in plačjujejo stroške bivanja v gospodinjstvih, kjer dejansko živijo.«

Direktor JKP Šentjur Igor Gorjup
Direktor JKP Šentjur Igor Gorjup (foto: SHERPA)

Izjeme kmetije in male čistilne naprave
Določene prilagoditve pri obračunavanju čiščenja greznic tako ostajajo zgolj za kmete in tiste, ki imajo vgrajene male čistilne naprave. Kmetje imajo na primer možnost svoje greznice prazniti v gnojne jame, zato jim komunalno podjetje zaračuna zgolj okoljsko dajatev, ne pa tudi čiščenja. Tisti, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo in še vedno uprabljajo klasične greznice, plačujejo določen mesečni znesek, s katerim se krije čiščenje greznice enkrat na tri leta. »Iz dosedanje prakse je namreč izhajalo, da so nekateri koristili javni kanalizacijski sistem in čistilne naprave, niso pa zato plačevali sorazmernega deleža stroškov. Te so posledično plačevali ostali uporabniki. Po novem bo ta strošek bolj pravično razdeljen,« je še dodal Gorjup. Kot še poudarja, je bil odlok, po katerem je takšno obračunavanje stroškov možno, v občinskem svetu sprejet že leta 2008. Uveljavili pa so ga šele z januarjem letošnjega leta.

SAŠKA T. OCVIRK