Kozjanski park obeležil 35 let delovanja

15:38

Na gradu Podsreda so danes slovesno obeležili 35-letnico Kozjanskega parka, ki skupaj s Triglavskim narodnim parkom predstavlja najstarejše zavarovano območje v državi. Med številnimi visokimi gosti so se slovesnosti udeležili tudi predsednik vlade, ministrica za okolje in prostor ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Park je bil ustanovljen leta 1981 kot Spominski park Trebče z namenom  ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. Od druge polovice devetdesetih let naprej je park usmerjen v varstvo naravne dediščine, v letu 1999 pa se je preimenoval v Kozjanski park s statusom regijskega parka. V Sloveniji imamo samo štiri taka območja. Direktor Teo Hrvoje Oršanič:

Od leta 2004 spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Od leta 2010 je to biosferno območje pod zaščito Unesca. Predsednik vlade dr. Miro Cerar, je poudaril izjemen potencial, ki ga ima Kozjansko v turizmu.

V Kozjanskem parku je trenutno zaposlenih 18 ljudi, eden najpomembnejših dogodkov, ki so ime krajinskega parka ponesli do roba državnih meja in čez, je Praznik kozjanskega jabolka. 12. junija pa na gradu Podsreda pripravljajo že 4. festival ekološke hrane.

StO