Krajani Lopate zaskrbljeni, za investitorja strah neutemeljen

Na dveh bregovih zaradi nadaljevanja gradnje malega logističnega centra

14:17

Po javni predstavitve pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za drugo fazo malega logističnega centra na območju Lopate (MLC), so tamkajšnji krajani pripravili protestni zbor in napovedali, da se bodo organizirali v civilno iniciativo.

Kot je povedal predstavnik krajanov, Sebastijan Sintič, menijo, da se bo zaradi gradnje logističnega centra, za protihrupno ograjo, z novimi parkirišči močno povečal promet tovornih vozil v bližini njihovih bivališč, prav tako hrup in onesnaženost. Krajani so torej zaskrbljeni, ker naj bi se izrazito poslabšala kakovost življenja prebivalcev.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Zbor krajanov Lopate, na katerem so napovedali ustanovitev civilne iniciative zaradi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za izgradnjo malega logističnega centra
Zbor krajanov Lopate, na katerem so napovedali ustanovitev civilne iniciative zaradi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za izgradnjo malega logističnega centra (Foto: Sebastjan Sintič)

Peter Pišek, solastnik slovensko-nizozemskega podjetja Pišek&HSF Logistics, ki želi na Lopati, kjer je sedež podjetja, v javno-zasebnem partnerstvu z občino nadaljevati gradnjo logističnega centra, tudi z evropskimi sredstvi, protest krajanov Lopate ocenjuje kot neutemeljen. Meni, da nasprotujejo na podlagi ene izmed variantnih rešitev iz osnutka DPN, ki se je znašla na spletu in ne na podlagi rešitve, ki je bila predstavljena na javni predstavitvi.

Prva etapa logističnega centra na Lopati je zgrajena, za nadaljevanja gradnja pa bo očitno potrebnega še veliko dialoga z lokalnim prebivalstvom.
Prva etapa logističnega centra na Lopati je zgrajena, za nadaljevanja gradnja pa bo očitno potrebnega še veliko dialoga z lokalnim prebivalstvom.

“Na javni predstavitvi je bilo pojasnjeno, da bo mali logistični center imel neposredno cestno navezavo na avtocesto, da ne bo krožišč in tudi ne več tovornega prometa skozi krajevne skupnosti Medlog in Lava.  Prav tako smo poudarili družbeno odgovornost našega podjetja kot investitorja centra,” je povedal Peter Pišek.

Kot je še dodal,  si želi dialoga s krajani in konstruktivnih rešitev tudi kot dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Ostrožno, ko si je prizadeval za dobre življenjske pogoje prebivalcev na tem območju.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli