Leto velikih naložb

8:03

Občinski svet se je na svoji zadnji seji seznanil z izvajanjem občinskega proračuna v letošnjem prvem polletju. Po proračunu načrtujejo Luče letos 4,1 milijona skupnih prihodkov in odhodkov, od česar je blizu dve tretjini za različne naložbe. Med njimi je glavna gradnja športne dvorane, ki bo služila tako osnovni šoli kot drugim občanom.

Pred dobrim tednom je bila pokrita streha nove dvorane, dela pa naj bi bila zaključena septembra ali oktobra. Brez zapletov ne gre. Eden od ponudnikov za opremo dvorane, ki na razpisu ni bil izbran se je pritožil. To je pomenilo nekaj mesecev zamude, vendar pa je državna revizijska komisija tožnikovo pritožbo, pred kratkim zavrnila. Elan naj bi opremo montiral v poletnih mesecih. Dvorana, ki je največja naložba od nastanka občine, naj bi stala okoli 2,3 milijona evrov.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Druga večja letošnja naložba je gradnja nove čistilne naprave, za katero je pogodba z izvajalcem podpisana. Gradnja približno tristo tisoč evrov naprave, naj bi bila dokončana do jeseni. V proračunu je tudi denar za ceste. Občina, ki po številu svojih cest na prebivalca v Sloveniji prednjači, bo asfaltirala tudi letos. Izvajalec naj bil izbran ta teden. Zaradi velike naložbe bo letos položenega nekaj manj asfalta kot sicer. Letos bodo Luče namenile za asfaltiranja cest 165 tisoč evrov. Poleg tega je tudi nekaj denarja za vzdrževanje cest.

BJ

luce sportni center

Deli