Ljudska univerza Rogaška Slatina obeležila 60 let

10:23

Pred 60 leti je tudi Šmarje pri Jelšah dobilo svojo delavsko univerzo. Umestili so jo v stavbo današnje lekarne. V direktorske čevlje je prvi stopil Anton Slivnik. V šestih desetletjih je vsak njegov naslednik pustil svoj pečat. »Na skupne dosežke preteklega obdobja smo lahko več kot ponosni,« so družno ugotavljali ustvarjalci jubilejnega praznovanja v Aninem dvoru.

IMG_4535
Marjan Ungar je bil direktor z najdaljšim stažem, zavod je vodil kar 19 let. Njegove naslednice Anke Novak se spominjajo po izjemnih organizacijskih sposobnostih. Iztok Kodrič se je zavedal pomena poslovne pobude in uvedel je celo »rent a car«. V času vodenja Jožeta Čakša se je pod okriljem ustanove še posebej razvijala kultura. V tem času je v tem okviru delovala tudi knjižnica. V obdobju Jane Turk Šulc se je delavska univerza preimenovala v Ljudsko univerzo Rogaška Slatina. Igor Prah je njeno vodenje prevzel v kriznih časih. Programe so začeli financirati tudi iz virov evropskih razpisov.
Trenutno LURS vodi Lidija Sovinc. »Ponosna in hvaležna sem, da lahko nadaljujem to poslanstvo. Še posebej, ker lahko gradim na trdnih temeljih svojih predhodnikov. Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujem vsem zaposlenim in zunanjim sodelavcem, ki s svojo strokovnostjo, doslednostjo in srčnostjo zagotavljajo, da uresničujemo svoje poslanstvo, našim uporabnikom pa na različne načine pomagamo narediti korak k boljšemu življenju,« je med drugim dejala v svojem nagovoru.
LURS je sicer med manjšimi tovrstnimi zavodi, a po pestrosti programa se lahko meri tudi z največjimi. Izvaja kar 12 nacionalnih programov in 13 mednarodnih projektov, osnovno šolo za odrasle, večgeneracijski center, projekte LAS, izvrstno obiskano univerzo za tretje življenjsko obdobje, številne tečaje, izobraževanja in še bi lahko naštevali. Za izobraževanje odraslih je leta 2018 dobila tudi nagrado zlato jabolko.
Glede na to, da ljudske univerze skoraj nikoli v zgodovini niso imeli sistemsko urejenega financiranja, je poseben dosežek ob svoji čestitki izpostavil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič. »Zavod od ustanoviteljev – poleg Rogaške Slatine so to še ostale občine šmarske upravne enote – pridobi le desetino svojih sredstev. Vse ostalo zasluži na trgu in za to mu izrekam posebno priznanje.«
StO
Foto: arhiv LURS

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

IMG_4536