Mali logistični center na Lopati za tovorna vozila

Javna razgrnitev projekta za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN)

7:00

Danes se končuje javna razgrnitev predstavitve pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za umestitev Malega logističnega centra z varovanim parkiriščem na Lopati, spremljajočimi servisnimi dejavnostmi ter povezovalno cesto iz avtocestnega priključka Celje zahod. Javno razgrnitev je razpisalo ministrstvo za infrastrukturo, direktorat za kopenski promet, naročnik in investitor projekta za pripravo DPN je Mestna občina Celje, izdelovalec projekta pa Razvojni center Planiranje Celje.

Območje ureditve Malega logističnega centra na Lopati.
Območje ureditve Malega logističnega centra na Lopati.

Umestitev Malega logističnega centra Lopata je predvidena ob avtocesti A1 Šentilj – Koper, vzhodno od avtocestne priključka Celje zahod in obstoječega oskrbnega centra na Lopati. Na območju malega logističnega centra je načrtovana gradnja varovanega parkirišča s 70 parkirnimi mesti za tovornjake, bencinska črpalka, objekt za voznike tovornjakov s restavracijo in sanitarijami za približno 50 oseb, avtomatske pralnice tovornih vozil, steze za servisiranje tovornih vozil, rekreacijsko območje s športnimi igrišči in parkirišče za osebne avtomobile. Prometno se območje navezuje na avtocestni priključek Celje zahod preko obstoječe lokalne ceste Medlog – Lopata, povezovalna cesta pa je načrtovana med avtocestnim priključkom Celje zahod in lokalno cesto Lopata – Šmartno v Rožni dolini, severno od naselja Lopata.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Kot navajajo pripravljavci projekta, povezovalna cesta od Malega logističnega centra Lopata proti severu do lokalne ceste Lopata – Šmartno v Rožni dolini predstavlja obvoznico naselja Lopata, neposredno zmanjšuje prometne obremenitve v naselju Lopata ter posredno na Ostrožnem, Lavi in v Celju.

Načrtovane prostorske ureditve posegajo delno na kmetijska zemljišča, ki so neposredno ob avtocesti, ne posegajo v območja, za katera veljajo posebni varstveni režimi.

Na podlagi pobude za izdelavo državnega prostorske načrta bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ki jih bo ministrstvo za infrastrukturo preučilo skupaj s pripombami in predlogi javnosti, v tem času pa bo izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta sicer sprejme vlada.

ROBERT GORJANC

Infografika: RC Planiranje Celje

Deli