Manj strogi prostorski pogoji

9:57

V občini Štore so začeli veljati odloki o spremenjenih prostorskih ureditvenih pogojih. Do sedaj je bila namreč gradnja objektov na najboljših kmetijskih zemljiščih strogo omejena, po novem je zanjo več možnosti.

To je mogoče po lani spremenjenem Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki lokalni skupnosti dopušča možnost, da omogoči investitorjem gradnjo nekaterih kmetijskih objektov in še nekatere druge posege v prostor. Kot vzrok je omenjen hiter razvoj kmetijstva.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Po odloku je tako med drugim mogoča gradnja nekaterih enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, z izjemo kleti in vinskih kleti. Prav tako je mogoče postaviti pomožno kmetijsko-gozdarsko opremo, lovsko prežo ali ptičjo opazovalnico ter malo vetrno elektrarno. Čebelnjak lahko postavi le prijavljeni čebelar. Za gradnje so potrebna različna soglasja.

Med javno razgrnitvijo spremenjenih odlokov, pripomb ni bilo.

BJ

svetina

Deli