Med nagrajenci šola v Bistrici

11:48

Včeraj zvečer, na predvečer svetovnega dneva učiteljev, so v Ljubljani podelili letošnje nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.

Letošnja podelitev je bila že petdeseta, nagrajenke in nagrajenci pa so se pridružili več kot 230 posameznicam in posameznikom, ki so prejeli nagrado od leta 1994, ko jo podeljujejo s tem imenom (prej Žagarjeva nagrada).
Med enajstimi nagrajenci je letos tudi OŠ Bistrica ob Sotli za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva. Gre za manjšo podeželsko šolo, ki jo letos obiskuje 140 otrok, v skupnem zavodu je tudi vrtec. Šola je tako eno od središč krajevnega dogajanja. Vedno je bila izbrana v prvem krogu izvajanja pomembnih šolskih projektov in izstopa iz slovenskega povprečja, pravi ravnatelj Bogomir Marčinkovič.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Šola se trudi za kakovosten pouk, ob tem pa so učitelji vključeni še v vrsto projektov. Zadnji je triletni projekt Erasmus plus, pri katerem bodo učitelji skupaj s hrvaškimi kolegi pripravili module za sodobnega evropskega učitelja.
In kako v šoli gledajo na nezavidljiv položaj učiteljev? Ravnatelj Marčinkovič pravi, da ima vsak izbiro, da obupuje ali pa nekaj naredi.

Nagrade so prejeli še: Helena Fojkar Zupančič, mag. Breda Forjanič, Javni zavod Park Škocjanske jame, dr. Slavko Gaber, dr. Rajko Šugman, dr. Sonja Pečjak, mag. Črtomir Frelih, dr. Darjo Felda, Olga Rupnik Krže in Marko Strle.

Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva podeljuje nagrade na 11 področjih, in sicer za življenjsko delo in izjemne dosežke. Na osnovi razpisa je odbor letos prejel 19 predlogov za nagrade, ki so bili s sedmih področij, med njimi je bilo 12 predlogov za nagrade za življenjsko delo in sedem predlogov za nagrade za izjemne dosežke.

TC