“Merjenje ceste z avtomobilom je neresno”

Sodni spor med državo in občino v primeru gradnje ceste Sv. Križ in vračila evropskih sredstev se nagiba v korist Bistrice ob Sotli

11:49

Občina Bistrica ob Sotli je že dlje časa v sodnem sporu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za evropsko financiranje ceste Sv. Križ, za katero je občina dobila 350 tisoč evrov. Ker naj bi projekt izvedla prepoceni, domnevno slabo in v manjšem obsegu, kot je izkazala v poročilu, je komisija celotna sredstva zahtevala nazaj. Mnenje sodnega izvedenca gradbene stroke je tehtnico močno prevesilo v korist občine. Poročilo je večino očitkov zavrnilo. 
Največji razkorak je predstavljala izmerjena dolžina ceste. Medtem ko je občina v razpisni dokumentaciji prijavila 5,4 kilometra novozgrajene ceste, je kontrolor pristojnega ministrstva izmeril okrog 800 metrov manj. Sodni izvedenec je nameril malenkost manj kot 5,5 kilometra ceste. V nasprotju s komisijo je tudi presodil, da je občina razpolagala z vso zakonsko predpisano investicijsko in tehnično dokumentacijo. Izvedenec prav tako ni ugotovil pomembnih odstopanj pri izvedbi, po čemer sodi, da je bil strokovni nadzor voden pravilno. Komisija je problematizirala še asfaltiranje nekaterih dovozov, ki jih je opredelila kot zasebna dvorišča. Gre za tri odseke, ki so jih iz zahtevka sicer izločili. Izvedenec pravi, da so uporabno del javnih poti, res pa bo nekatere treba na novo kategorizirati. Končna ocena sodnega izvedenca se glasi, da je bil celoten projekt izveden dovolj kakovostno.

Župan Franjo Debelak:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Debelak pri tem namiguje na vpliv politike in višje interese, zaradi katerih naj bi mu grozili celo z osebnimi kazenskimi ovadbami. Če gre zgolj za zmago v bitki ali že v vojni, bo jasno v sodni dvorani. Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so nam sporočili, da so izvedensko mnenje prejeli, ga preučili in državni pravobraniliki podali svoje pripombe. Na ostala vprašanja pa v tej fazi postopka ne morejo dajati odgovorov ali komentarjev.

StO
Foto: GrupA

DL3U4093
Župan Franjo Debelak