MOC izstopa iz dveh združenj občin

Celjska občina bo v prihodnje samo še članica Združenja mestnih občin Slovenije

13:48

Celjski mestni svet se bo jutri sestal na zadnji seji pred poletnimi počitnicami. V okviru obsežnega dnevnega reda bo obravnaval tudi izstop Mestne občine Celje iz Skupnosti občin Slovenije in iz Združenja občin Slovenije.

Pričakovati je, da bo celjski mestni svet podprl predlog, ki ga bo predstavil župan Bojan Šrot.
Pričakovati je, da bo celjski mestni svet podprl predlog, ki ga bo predstavil župan Bojan Šrot.

Mestna občina Celje je trenutno članica treh interesnih združenj, poleg omenjenih še Združenja mestnih občin Slovenije. Vsa združenja imajo podobno poslanstvo in cilje, povezovanje občin, uveljavljanje skupnih interesov in opravljanje strokovnih nalog za občine. Kot ugotavljajo na celjski občini, združenji, iz katerih se je odločila izstopiti, ne zagotavljata v zadostni meri uveljavljanja interesov mestnih občin. Prav zaradi tega je bilo leta 2009 ustanovljeno Združenje mestnih občini Slovenije, katerega članica je celjska občina od leta 2013.

Po prepričanju celjske občine je imelo združenje mestnih občin pomembno vlogo v projektih evropske kohezijske politike in črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, še posebej v okviru mehanizma celostni teritorialnih naložb – CTN. Iz tega vira so mestne občine v tej finančni perspektivi upravičene do okrog 140 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih sredstev, pri čemer Mestna občina Celje pri tem računa na okrog 10 milijonov evrov.

Združenje mestnih občin Slovenije je v okviru mehanizma CTN v vlogi posrednika pri izboru operacij oziroma projektov, ki jim bodo dodeljena evropska sredstva. Združenje mestnih občin Slovenije bo po uspešnem ustavnem sporu v kratkem pridobilo tudi status reprezentativnosti. Za članstvo v obeh združenjih celjska občina letno plačuje nekaj manj kot 11 tisoč evrov.

Sicer pa naj bi iz obeh združenj, iz katerih želi celjska občina, izstopile tudi ostale mestne občine.

ROBERT GORJANC

Foto: Grupa

Deli