Na Glaziji bodo zgradili krožišče

7:59

Mestna občina Celje je na križišču na Glaziji, ki povezuje Ljubljansko cesto z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, začela graditi krožišče. VOC Celje, ki je bil na javnem razpisu izbran za izvajalca gradbenih del, bo krožišče zgradil predvidoma do konca leta.

Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 290 tisoč evrov, denar je občina zagotovila v občinskem proračunu. Novo krožišče bo bistveno prispevalo k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Dolgoročno bo zelo pomembno tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

Glazija, krožišče
Takšno bo bodoče križišča na Glaziji.

Ljubljanska cesta predstavlja glavno zahodno mestno vpadnico iz smeri Levca in je prometno zelo obremenjena, zato bo izvajanje gradbenih in cestnih del na Glaziji izjemno zahtevno, promet pa bo v času delne zapore oviran. Vse udeležence v prometu, še posebej dijake bližnjih šolskih centrov, prosijo, naj dosledno upoštevajo cestno prometno signalizacijo.

Prihodnji teden bo izvajalec gradbenih del iz obstoječega krožišča pri uvozu za garažno hišo Glazija izvedel še dodatni krak navezave na Ipavčevo ulico, ki bo razbremenil omenjeno območje in omogočil boljšo pretočnost v fazi izvajanja del.

Deli