Na Macesnikovem plazu nujna dela

16:02

Na Macesnikovem plazu, ki je nad samim središčem Solčave, opravlja država nujna vzdrževalna dela. Gre za enega največjih plazov v Sloveniji, ki meri v dolžino dobra dva kilometra.

Nastal je po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Zgornjo Savinjsko dolino leta 1991. Najprej je bil plaz manjšega obsega ter obvladljiv, pozneje je napredoval do šest metrov na mesec. Dela, ki so bila opravljena do leta 2011, so vplivno območje plazu bistveno zmanjšala. Od leta 2010 država, ki se je znašla v hudi krizi, v Macesnikov plaz ni več vlagala. Letos je namenila za nujna vzdrževalna dela 400 tisoč evrov. Županja Solčave Katarina Podlesnik o letošnjih delih:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Na samem plazu je kar pet domačij. Plaz med drugim ovira razvoj Solčavskega, saj ni na vplivnem območju dovoljena nobena gradnja ali sprememba namembnosti. Med drugim ovira tudi turistični razvoj Solčavskega, kjer so na novo urejeni Solčavski panoramski cesti težave zaradi prevoznosti ceste za avtobuse. Dokončna sanacija Macesnikovega plazu je za državo veliko finančno breme, saj bi morala vložiti še 11 milijonov evrov.

BJ

Foto: arhiv RC

solcava panorama iz zraka

Deli