Na pričakovano maratonski seji predvsem o prometni ureditvi

Mestni svetniki bodo odločali tudi o soglasjih k imenovanjem treh direktorjev javnih zavodov

6:44

Svetnike Mestne občine Celje čaka danes seja z najbolj obsežnim dnevnim redom v tem letu. Med drugim bodo obravnavali soglasja k imenovanjem direktorjev treh javnih zavodov, o sedmih zavodih bodo sprejemali letna poročila, na dnevnem redu je tudi nekaj obravnav odlokov, večina med njimi se nanaša na prometno ureditev v mestu.

Celjske mestne svetnike danes čaka dolga, maratonska seja.
Celjske mestne svetnike danes čaka dolga, maratonska seja.

Mestni svet bo tako najprej odločal o soglasjih k imenovanju Tine Rosine Košir za direktorico Celjskega mladinskega centra, Alenke Obrul za direktorico Zdravstvenega doma Celje in Katje Esih za direktorico Regijskega študijske središča.

Pričakovati je, da bo časovno velik del seje zavzemalo obravnavanje dokumentov, ki so povezani s sedanjo in bodočo prometno ureditvijo v mestu. Tako bodo svetniki sprejemali celostno prometno strategijo v Mestni občini Celje do leta 2022, ki prinaša nabor ukrepov za povečanje trajnostnih obliki mobilnosti v občini, z uveljavljavljanjem hoje, kolesarjenja in javnih avtobusnih prevozov na račun zmanjševanja avtomobilskega prometa. Z drugačno bodočo prometno ureditvijo v Celju je povezan tudi odlok o vzpostavitvi javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in dodelitvi koncesije za izvajanje te javne službe. Pomemben del bodočega linijskega mestnega avtobusnega prometa, ki naj bi predvidoma zaživel čez dve leti, bo potekal tudi po severni vezni cesti, ki bo po sprejetju odloka dobila ime Cesta Janeza Cvirna, po znanem pokojnem celjskem zgodovinarju.

Svetniki bodo obravnali tudi spremembo odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi, ki k parkiriščem modre cone dodaja parkirišča na Stari Mariborski cesti, zaradi obnove Muzejskega trga pa na tem mestu ukinja parkirišča za stanovalce, ki bodo odslej lahko na podlagi mesečnega zakupa parkirali Na okopih.

Na že obstoječo prometno ureditev bo imel neposreden vpliv v bližnji prihodnosti tudi odlok o izvajanju javne službe vzdrževanja in novogradnje občinskih javnih cest, saj ta predvideva izbiro zasebnega koncesionarja namesto dosedanjega upravljavca, javnega podjetja VO-KA.

ROBERT GORJANC

Foto: GRUPA

Deli