Na Rogli in na Pohorju štiri občine podrle občinske meje

5:23

Župani štirih občin – Oplotnice, Slovenskih Konjic, Vitanja in Zreč – so na Rogli prejeli strateški dokument  Načrt razvoja in trženja  destinacije Rogla-Pohorje za obdobje 2017–2021. Z okroglo mizo so simbolno zaključili več kot enoletno intenzivno delo. Tako so izoblikovali turistično ponudbo in podobo destinacije Rogla-Pohorje, iz katere si v prihodnosti obetajo tudi nova, zelena delovna mesta

Destinacija bo močna, ker bo delovala skupno. Vsaka občina bo zagotavljala ustrezne pogoje in podporno infrastrukturo za razvoj turizma. Vsaka občina ohranja svoj slogan. Občina Oplotnica je izbrala moto “zakladnica edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij”, Slovenske Konjice se predstavljajo s sloganom “v objemu žlahtnih zgodb”. Vitanje se predstavlja z “ne daleč stran”, občina Zreče pa z “območje dobrega počutja”.

Strateške dokumente je ob zaključku novinarske konference županom štirih občin predala dr. Tanja Lešnik Štuhec,  ki je projekt tudi vodila.

Župan Oplotnice Matjaž Orter: “Veseli me, da smo končno prišli do realizacije pred letom dni zastavljenega cilja ter da unovčimo lepo naravo, bogato kulturno dediščino in kulinariko ter vse skupaj povežemo v skupno destinacijsko znamko. S tem bomo omogočili boljšo kvaliteto bivanja za vse naše prebivalce.”

Župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek: “Verjamem, da se redke stvari zgodijo ob pravem času. Končno smo prišli do spoznanja, da znamo ceniti to, kar nam drugi zavidajo. Predvsem ljudi, ki nam jih marsikdo zavida. Ta preskok, da se znamo zavedati, kar imamo, znamo to povezati v destinacijsko zadevo, da ni več občinskih meja, to je zelo pomembno. Želja je, da se naš pristop sliši tudi do Ljubljane in da skupaj peljemo po poti uspeha, ki bo čez par let – kot ponekod v tujini – deležna pohvale v svetu.”

Župan Občine Vitanje Mirko Polutnik: “Nastalo je veliko delo, ogromno je bilo sodelovanja, želimo si, da bi projekt zaživel, četudi bo potrebnega še veliko dogovarjanja. Prvič so združene vse štiri občine, s tem prvič nastaja strategija in dokument, ki nas združuje. Občina Vitanje do zdaj ni imela strateškega dokumenta, niti razvoja, zato smo z veseljem pristopili k skupnemu projektu. Nastopali bomo združno kot destinacija Rogla-Pohorje ter tako prepričali obiskovalce, ki nas obiskujejo že vrsto let. S tem dokumentom, ki je začetek razvoja našega turizma, bo potrebnega še veliko dela in priložnosti za razvoj našega turizma v Vitanju, ki je kot destinacija še nerazvita.”

Župan Občine Zreče Boris Podvršnik: “Tudi sam sem izredno vesel, da četverica občin z vsemi akterji predstavlja nove cilje za nadaljnji razvoj turizma. Pri nas povezanih je turizem relativno nova gospodarska panoga. Za nas je značilno to, da smo že veliko dosegli, naše priložnosti pa so v povezovanju, mreženju ponudbe. Vidim priložnost, da skušamo povezovat Pohorje tudi širše. Gre za nosilce, ki so bili zdaj razdrobljeni, mogoče je to eden izmed prvih korakov, da skušamo povezati.”

StO