Na svetovni turistični zemljevid z razglednim stolpom Kristal

11:06

Svetniki občine Rogaška Slatina so se na zadnji seji seznanili z idejnim projektom razglednega stolpa Kristal. Gre za projekt s katerim želi občina povečati turistični obisk, dvigniti zasedenost nastanitvenih zmogljivosti ter povečati prepoznavnost Rogaške Slatine v Sloveniji in tujini.
Z izgradnjo razglednega stolpa bi prostoru, kjer je stala stara glasbena šola, dali novo vsebino, z imenom stolpa pa bi se poklonili tudi skoraj stoletni tradiciji kristala v Rogaški Slatini. Župan Branko Kidrič pravi, da je idejna zasnova tudi v svetovnem merilu nekaj posebnega.

Ocenjena vrednost stolpa je 2,1 milijona evrov. Glede na to, da bo občina še v tem letu zaključila projekt poslovnega centra Vrelec, ki ga je v višini 2,3 milijona evrov v celoti financirala sama, bi stolp lahko postavili v naslednjih štirih ali petih letih.

Kljub redkim pomislekom, kako bo s parkirišči in umestitvijo stolpa med obstoječo slatinsko arhitekturo, so svetniki gradnjo stolpa večinoma sprejeli z navdušenjem. “Tudi nad Eifflovim stolpom v Parizu in pivsko fontano v Žalcu so se ljudje sprva pritoževali,” smo slišali. Pot do stolpa je sicer še dolga, a kot kaže obetavna.

StO