Naj vas nove cene ne presenetijo!

7:42

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina bo spremenilo cene svojih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Gre za dve storitvi, in sicer za oskrbo s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Nove cene bodo začele veljati z januarjem, kar pomeni, da bodo občani spremembe opazili na februarskih položnicah. Kakšne bodo nove cene storitev, pojasnjuje direktor OKP Rogaška Slatina Bojan Pirš:

 

Pri večstanovanjskih objektih bo cena višja za slabe 4 evre na mesec, pri tistih, ki imajo strehe večje od 150 kvadratnih metrov, vodo pa speljano s strehe v čistilno napravo, pa od približno 5 do 9 evrov na mesec. In kakšni so razlogi za podražitev?

 

Podjetje je nove cene uvedlo tudi zaradi najema nove infrastrukture, zaradi katere so se zvišali stroški poslovanja.

racuniEP

Foto: EP

Deli