Najvišje priznanje lovski družini

14:43

Znani so prejemniki letošnjih priznanj Občine Ljubno. O njih je občinski svet odločil na zadnji seji občinskega sveta, priznanja pa bodo podeljena na osrednji prireditvi občinskega praznika, ki bo 4. avgusta.

Ob svoji 70-letnici bo prejela zlato priznanje Lovska družina Ljubno, ki si prizadeva za ohranjanje narave. Podeljena bodo tudi tri srebrna priznanja. Ivan Rigelnik ga bo prejel za ohranjanje splavarskega izročila, župnijska Karitas in krajevni odbor Rdečega križa pa za prizadevanja na dobrodelnem področju.

Bronaste grbe bodo prejeli Joško Pustoslemšek, ki prav tako ohranja splavarsko izročilo, kulturna delavka Zvonka Kladnik ter Straško Georgievski. Ta ga bo prejel za delo v projektu Starejši za starejše ter še druga prizadevanja.

BJ

ljubno savinja

Deli