Napravo pripravljajo za tehnični pregled

10:35

Na Ljubnem je dokončana celovita prenova čistilne naprave za komunalne vode. Obstoječa naprava ni več služila tako kot bi morala, zato je občina poskrbela za njeno bistveno izboljšanje. Naprava je bila stara že več kot dve desetletji.

V Zgornji Savinjski dolini nasploh posvečajo veliko pozornost čistilnim napravam. V zadnjem času je bila tako opravljena prenove skupne čistilne naprave mozirske, nazarske in rečiške občine. Na prenovo se pripravlja tudi Občina Luče. O prenovljeni čistilni napravi na Ljubnem direktor občinske uprave, Radenko Tešanović:

Ljubno je med drugim potrebovalo večjo čistilno napravo, ker je bilo vloženega veliko denarja v kanalizacijo v Radmirju in Juvanju. Prenovljena čistilna naprava je zato za višje število populacijskih enot. Zasnovana je tako, da jo je mogoče uporabiti še za dodatnih petsto enot. – Po prenovi zgornjesavinjskih čistilnih naprav, naj bi bila Savinja precej bolj čista.

BJ

ljubno savinja

Deli