Ne želijo ceste

8:15

Številni občani Braslovč so županu Branimirju Strojanšku v zadnjem času očitali, da se je brez pravega boja vdal pritiskom lobijev in sprejel začrtano traso tretje razvojne osi, ki naj bi tekla po rodovitni zemlji Spodnje Savinjske doline. Občani ob podpori tamkajšnje civilne iniciative temu odločno nasprotujejo.
Zbrali so dovolj podpisov in župan je moral sklicati zbor občanov. »Stopimo skupaj za ohranitev naše Savinjske doline. Naredimo nekaj trajno dobrega zase in za svoje otroke,« so zapisali v pozivu na zbor, ki se ga je kljub temu udeležilo premalo ljudi, da bi lahko sprejeli kakšne zavezujoče sklepe. Za sklepčnost bi moralo biti v dvorani vsaj 230 občanov Braslovč, bilo jih je 164. Kljub temu so pobudniki predstavili zadnje ugotovitve. Skupina strokovnjakov je sicer že v začetku leta, kot je povedal strokovni sodelavec braslovške civilne iniciative Urban Jeriha, predstavila nekaj izsledkov študije o smotrnosti avtocestne povezave F2-2 in odgovorne pozvala k ponovni proučitvi. Ker tega ni storilo ministrstvo, je iniciativa. In podatki kažejo, da bi bila gradnja ceste po trasi med Arjo vasjo in Velenjem bolj smotrna. Obširnejši javno predstavitev in razpravo napovedujejo v prihodnjem mesecu, ko bodo ugotovitve predstavili še v Celju, kjer prav tako podpirajo krajšo povezavo med Celjem in Velenjem.

LK, foto: LK

Urban Jeriha, strokovni sodelavec braslovške civilne iniciative

Branimir Strojanšek, župan Občine Braslovče