Nov družinski zakonik prinaša številne novosti

11:38

Z današnjim dnem stopa v uporabo nov Družinski zakonik RS, ki prinaša številne novosti. Posodobil naj bi družinsko zakonodajo, posledično izboljšal položaj otrok v družinskih razmerjih. Družinski zakonik naj bi zagotovil tudi učinkovitejše izvajanje načela varovanja koristi otroka ter izboljšal pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih ter nenazadnje – poenotil naj bi tudi postopke glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.

Največje spremembe zakonik prinaša na področju prenosa pristojnosti odločanja s centrov za socialno delo na sodišča. Gre za ukrepe za varstvo koristi otroka. V primerih, ko bo izkazana huda ogroženost otroka, bo otroka odvzel center za socialno delo, tudi s pomočjo policije, če bo to potrebno. Otroka bodo nemudoma namestili k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod. V teh primerih bo moral center za socialno delo v roku 12 ur pristojnemu sodišču posredovati predlog za izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka, o čemer bo moralo sodišče odločiti najkasneje pa v 24 urah.

hammer-719066_1280

Sodišče bo zdaj na podlagi predloga centrov za socialno delo odločalo tudi o posvojitvah. Pri tem sta novosti tudi, da zakonik ne predvideva starostne omejitve za podajanje otrokovega mnenja in da se bo vzpostavila centralna zbirk otrok in kandidatov za posvojitev, kot tudi zbirka v Sloveniji že izvedenih posvojitev. Sodišče bo odločalo tudi o rejništvu.

Na sodišče se s centrov prenaša tudi pristojnost odločanja o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika.

Govori predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli.

Družinski zakonik sicer ne govori le o varstvu otrok, ampak tudi o varstvu starejših. Sodišče bo zdaj imelo več možnosti odločiti tudi o tem, da so odrasli dolžni poskrbeti za preživljanje svojih staršev, ki so pogosto prepuščeni sami sebi. Čeprav je bilo do zdaj veliko govora tudi o predporočnih pogodbah, le-te zdaj zakonik tudi omenja v smislu, da se bosta zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko prosto dogovorila glede svojega premoženjskega režima.

Več novosti družinskega zakonika  TUKAJ.

SIMONA ŠOLINIČ

Deli