Nove kreditne priložnosti

12:09

Objavljen javni razpis za kredite in garancije za mikro, mala in srednja v Savinjski regiji

Na spletni strani razvojne agencije savinjske regije je objavljen javni razpisi kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za savinjsko regijo. Cilj razpisa je dajanje garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v osnovna in obratna sredstva. Z njim želijo omogočiti dostop do posojil tudi tistim podjetjem, ki nimajo zadostnih lastnih virov za zavarovanje posojil. Najnižji znesek kredita je 8 tisoč, najvišji pa 150.000 evrov. Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah. Doba vračanja je do 8 let z vštetim morebitnim enoletnim moratorijem in najkasneje do zaključka regijske garancijske sheme leta 2025. Prijavitelj prejeti kredit zavaruje s 50 odstotno sheme in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje tveganja projekta. Slednji mora v statistični regiji ostati najmanj 3 leta po zaključku naložbe. Razpis je odprt do porabe denarja oziroma najpozneje do leta 2018.

Upravičeni stroški začetnih investicij: stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne patentiranega tehničnega znanja in stroški obratnih sredstev, povezanih z začetno investicijo, vendar največ do 20 odstotkov odobrenega kredita.

LK, foto: pixabey

banner-ntrc-martinovanje

Deli