Novo leto, nove naložbe

14:34

Svetniki občine Rogaška Slatina so na zadnji seji potrdili dopolnitve načrta razvojnih programov do leta 2019. V prihodnjih dveh letih načrtujejo tri večje projekte, enega želijo uresničiti s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo.

V 9 milijonskem proračunu za prihodnje leto so pristojni našli denar za izgradnjo Podjetniškega inkubatorja Vrelec, s pomočjo katerega želijo spodbuditi nova delovna mesta. Drugi večji projekt je obnova petih odsekov lokalnih cest, pravi župan Branko Kidrič:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Večja predvidena naložba je tudi energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra:

V občini si bodo sicer prizadevali za enakomeren razvoj občine. Devet naložb načrtujejo v mestno-krajevni skupnosti, šest v Krajevni skupnosti Kostrivnica in štiri v Krajevni skupnosti Sveti Florijan.

EP

Foto: SHERPA

rogaska-slatina-590

Deli