Novo stanovanjsko in turistično območje

13:11

Občina Dobrna je sprejela občinski podrobni prostorski načrt za novo stanovanjsko in turistično območje, ki je severno od Hotela Triglav. Občinski svet je načrt sprejel na zadnji seji. Gre za nekaj več kot pol hektarja veliko zemljišče, kjer bo gradilo podjetje Pirh. To je v preteklih letih na Dobrni že vlagalo.

Občina je s tem vlagateljem, ki je na Dobrni že poskrbel za turistične novosti, zelo zadovoljna. O njegovem sedanjem vlaganju župan, Martin Brecl:

Korist bo imela tudi občina ter z njo njeni občani:

Zaradi apartmajskih hiš, je posebnega pomena turistična plat naložbe:

Hotel Triglav je bil odprt leta 2014. Lastnik je dotrajano stavbo – v soglasju z zavodom za varstvo kulturne dediščine – porušil ter opravil njeno rekonstrukcijo.

BJ

dobrna triglavHotel Triglav

Deli