Kandidati o najbolj pereči luški temi

8:15

V občini Luče je med glavnimi nalogami za prihodnje obdobje rešitev problema gradnje obvoznice. Država že več let načrtuje gradnjo več kot osemsto metrov dolge obvoznice, ki vključuje predor, nov most čez Savinjo, krožišče ter regulacijo dela struge Mlinščice. Med občani se o tem, ali občinsko središče potrebuje obvoznico, pojavljajo različna mnenja. Zaradi njih je prišlo pred nekaj leti celo do posvetovalnega referenduma.

Tri kandidate za županovanje v prihodnjem mandatu smo povprašali, kakšno je njihovo stališče glede nujnosti gradnje obvoznice ter kako bi si zanjo prizadevali v županski vlogi.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Županskega kandidata Jerneja Plankla predlagajo Angela Moličnik in skupina volivcev. Plankl se na naše povabilo, da bi predstavil svoje mnenje glede usode načrtovane obvoznice, ni odzval.

Za nov mandat kandidira tudi sedanji župan Ciril Rosc, in to na predlog Andreja Šiljarja in skupine volivcev:

Med tremi županskimi kandidati je tudi Jože Vavdi, ki ga predlagajo Stanko Moličnik in skupina volivcev:

BJ

luce prometni infarkt
Med enim od prometnih “infarktov” na glavni cesti skozi Luče
Deli