O potrebah invalidov

8:30

V Štorah bo ob 14. uri okrogla miza o Ureditvi občine po meri invalidov. Okroglo mizo pripravljajo tako v počastitev današnjega dneva invalidov, kot tudi kot del priprav za pridobitev listine Občina po meri invalidov.

Organizatorja sta občina in medobčinsko društvo delovnih invalidov, ki sta povabila tudi druga društva. Tako bodo na okrogli mizi sodelovali še predstavniki društev paraplegikov, slepih in slabovidnih ter upokojencev, prav tako so povabljeni predstavniki Zveze Sonček in programa Starejši za starejše. Cilj okrogle mize je zbiranje predlogov za čim kakovostnejše življenje invalidov v štorski občini.

V Štorah sta med drugim bivalna enota Zveze Sonček ter dom za starejše občane. O okrogli mizi Dragica Mirnik iz medobčinskega društva delovnih invalidov, ki je pobudnik vključevanja v projekt Občina po meri invalidov:

Tudi v Štorah je potrebno opraviti v korist invalidov, kar nekaj nalog:

Med drugim je pomembno zaposlovanje invalidov:

Občina po meri invalidov je projekt Zveza društev delovnih invalidov Slovenije.

BJ

store KD
Okrogla miza bo v kulturnem domu
Deli