»O pozitivnem vzdušju ni ne duha ne sluha«

Kljub luknji v šolski blagajni bi rad ostal ravnatelj

15:22

»Sprenevedanj je konec. Velikih dolgov in nenamenske rabe denarja se računovodsko ne da več prikrivati,« je na predstavitvi letnega poročila VIZ OŠ Rogatec dejal župan Martin Mikulič. Kljub resnim očitkom o številnih nepravilnostih v zadnjih letih je ena od šestih prijav na razpis za prihodnje vodenje OŠ Rogatec tudi prijava sedanjega ravnatelja Viljema Prevolška.
V svojem poročilu je Prevolšek dejal, da proračun šole izkazuje 39 tisoč evrov minusa, vrtcu pa manjka 15 tisočakov. »Pri tem ne gre za nikakršne nepravilnosti. Trdim, da se je dolg nabiral zadnjih deset let predvsem zato, ker ob številnih podražitvah in razširitvah šolskih programov v času recesije bremena nismo prenašali na starše in občino,« je pojasnil. Posledično javni zavod dobaviteljem plačuje že z večmesečnim zamikom.
Odobravanja ni bil deležen. Ravnatelj je v preteklosti namreč nezakonito odpustil eno od zaposlenih in v prostore šole nezakonito postavil nadzorne kamere. Odpravnina oziroma odškodnina odpuščeni, poplačilo kazni informacijske pooblaščenke in številne odvetniške ter svetovalne storitve so šolsko blagajno olajšali za od 50 do 60 tisoč evrov. V nizu finančnih mahinacij je Prevolšek nato pri banki v imenu šole najel kredit. Zanj je jamčil z osebnim premoženjem, poplačal pa ga je s sredstvi šole. Občinski svet si že več let zaman prizadeva pridobiti to kreditno pogodbo. Župan je zdaj zahteval, da jo Prevolšek v tednu dni dostavi na občino.
Na račun otrok za račune odvetnikov?
Seje sveta staršev in sveta zavoda so v zadnjih letih menda burne, polne prikrivanja informacij, groženj in žalitev. Občinski svetnik Fredi Ferčec je kot predstavnik sveta staršev tudi član sveta zavoda šole. »Zadovoljen sem, da so nepravilnosti, o katerih govorimo že od leta 2014, zdaj nedvoumno dokazane. Na svetu zavoda smo bili namreč obtoženi prevratništva in pobalinstva. Celo tega, da se gremo vojno.« Prevolšek naj bi sicer že predstavil sanacijski program, a Ferčec se boji, da bo ravnatelj varčeval predvsem na račun otrok. »Ta denar naj bi zbral z varčevanjem pri pisarniškem materialu, čistilnih sredstvih, službenih oblačilih in morda celo pri prehrani. Ob tem se mu ni zdelo sporno nameniti 600 evrov zgolj za pravno preverjanje delovanja sveta staršev in ustreznosti njegovega statuta.« Da je vrag že zdavnaj vzel šalo, je dejal tudi svetnik Izidor Kitak. »O kakšnem pozitivnem vzdušju med starši in ravnateljem že dolgo ni več ne duha ne sluha. Težko sprejmem, da lahko ravnatelj s takšnim načinom dela na svojem položaju vztraja tako dolgo.« Prevolšek se ni čutil odgovornega. »Moj odnos s starši je korekten. Šola je po vseh kriterijih kakovostna, s čimer se strinjate tudi svetniki. Kako je lahko šola dobra, če je ravnatelj zanič?« Prepričan je celo, da gre za osebno naperjeno politično gonjo stranke SD. Ob vidno šokiranih svetnikih je pojav označil kar za »nacistični sindrom«. Župan Mikolič ga je zavrnil z besedami, da je pedagoško kakovostna šola eno, ravnatelj, ki naredi 60 tisoč evrov »pufa«, pa nekaj drugega.
StO

Ravnatelja nastavlja svet zavoda. V preteklosti je imel Prevolšek med predstavniki zaposlenih dovolj podpore, da so preglasovali tako predstavnike ustanovitelja kot države. Svet zavoda ga je potrdil kljub nasprotovanju pristojnega ministrstva in občine. »Odgovornost za nastalo stanje zato vsaj toliko nosijo člani sveta, ki so mu položaj omogočili,« je prepričan župan Mikolič.

dig
Fredi Ferčec in Viljem Prevolšek