O prihodnosti turizma v Savinjski in Šaleški dolini

7:53

Kako turizem uresničiti kot eno od razvojnih prioritet Savinjsko-Šaleške regije in hkrati intenzivneje zagnati podjetništvo, se bodo spraševali udeleženci regijske konference, ki jo  danes gosti Solčava.

Dogodek pripravljajo Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA, Savinjsko-Šaleška razvojna agencija in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Direktor omenjene zbornice Franci Kotnik pravi, da je sicer delež, ki ga turizem trenutno predstavlja v obsegu gospodarstva Savinjsko-Šaleške regije, relativno majhen. Giba se okoli dobrih dveh odstotkov po obsegu prihodkov in okoli sedmih odstotkov glede na število zaposlenih. So pa na zbornici prepričani, da je možnost za nadaljnjo rast še zelo velika, zaradi česar se splača panogo podpirati. Panoga turizma zadnjih deset let namreč raste hitreje kot gospodarstvo v SAŠA regiji. Turizem je tudi na globalni ravni ena najhitreje rastočih gospodarskih panog, pri tem še posebej izstopa wellness.

TS
Foto: SHERPA

2.6.2014 poslana na NOVI TEDNIK
2.6.2014 poslana na NOVI TEDNIK