O rešitvah, ki bodo spremenile Rimske Toplice

Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

11:15

Občina Laško je v okviru javne razgrnitve postavila na ogled občinski podrobni prostorskih načrt in okoljsko poročilo za izgradnjo cestne in železniške infrastrukture v Rimskih Toplicah, kar je tudi del obnove železniške proge Zidani Most – Celje.

Sedanji most čez Savinjo v Rimskih Toplicah se bo poslovil, 40 metrov proč bodo zgradili novega.
Sedanji most čez Savinjo v Rimskih Toplicah se bo poslovil, 40 metrov proč bodo zgradili novega.

Občina Laško sicer že nekaj let izvaja aktivnosti in postopke za umestitev nove lokalne in državne infrastrukture, je povedal vodja režijskega obrata na oddelku za gospodarske javne službe, okolje in prostor Luka Picej.

In zakaj premestitev lokacije mostu?

Z občani so na Občini Laško v minulih letih že opravili vrsto pogovorov in uskladili rešitve, zato naš sogovornik kakšnih večjih pripomb in nasprotovanja občanov ne pričakuje:

Javna razgrnitev gradiva občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki so ga pripravili v podjetju RC Planiranje Celje, bo trajala do 21. marca, javna obravnava bo sredo, 7. marca, v prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA

Deli