Občina dobila tožbo proti državi

13:00

Občina Bistrica ob Sotli je dobila tožbo, v kateri je država od nje zahtevala vračilo skoraj 350 tisoč evrov, namenjenih obnovi cestnega odseka na Svetem Križu.  Država je občini očitala vrsto nepravilnosti v projektu iz leta 2013, za katerega je pridobila tudi evropska sredstva.

dl3u4093
Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak

Kot je znano, je država od občine zahtevala vračilo nepovratnih evropskih sredstev, ker naj bi cesto izvedla v manjšem obsegu in za manj denarja, kot je narekoval razpis. Za cesto na Sv. Križ so občini odobrili 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Občina je projekt kasneje izvedla za 350 tisočakov, kolikor je dobila tudi evropskih sredstev. Zaradi te razlike in očitkov, da je projekt izvedla slabo in v premajhnem obsegu, je komisija celotna sredstva zahtevala nazaj.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Na občini so očitke ves čas zavračali in zatrjevali, da so delali pošteno, strokovno in zakonito. To je zdaj potrdilo tudi sodišče. Sodba sicer še ni pravnomočna, država pa mora občini povrniti tudi vse stroške.

Deli