Občina ima temelj prihodnjega razvoja

11:10

Po dolgoletnih pripravah je občini Ljubno končno uspelo pridobiti nov občinski prostorski načrt. Gre za temeljno prostorsko listino vsake občine, ki omogoča njen nadaljnji razvoj. Na Ljubnem je začela zbirati pobude občanov pred dvanajstimi leti.

Javna razgrnitev in obravnava sta bili nato pred dvema letoma. Nazadnje sta bili potrebni še usklajevanji z direkcijo za vode in ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sprejem občinskega prostorskega načrta, je v občinah nasploh povezan z dolgoletnimi pripravami. Med drugim so potrebna številna usklajevanja ter soglasja, občina pa je prejela tudi številne pobude občanov. »V občinskem prostorskem načrtu imamo začrtane smeri razvoja ter zagotavljanja primernih površin za gospodarstvo, turizem in stanovanjsko gradnjo,« je po sprejemu povedal župan Franjo Naraločnik. Poudaril je, da je nov načrt dobra podlaga za prihodnost. Po sprejemu novega občinskega prostorskega načrta Ljubnega, sledi le še njegova objava v Uradnem listu.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

ljubno pogled na radmirje
Motiv iz občine Ljubno

Deli