Občina pokroviteljica kandidature za svetovni čebelarski kongres na Celjskem sejmu

Svetniki sprejeli letni program športa in nov pravilnik o najemu občinskih poslovnih prostorov

17:12

Prva seja celjskega mestnega sveta z ne prav obsežnim dnevnim redom in točkami, ki niso naznanjale polemik, je bila tokrat končana zelo hitro, že bistveno prej, ko praviloma na seji sledi odmor. Še največ časa in razprave je mestni svet namenil pokroviteljstvu Mestne občine Celje ob kandidaturi za organizacijo svetovnega čebelarskega kongresa, za katerega se poteguje Čebelarska zveza Slovenije, pripravili pa naj bi ga na Celjskem sejmu leta 2021. 

S seje celjskega mestnega sveta
Arhivska fotografija seje celjskega mestnega sveta

Čebelarske zveza Slovenije se bo za izvedbo kongresa Apimondia v Celju potegovala na letošnjem kongresu v Istanbulu. Projekt je ocenjen na okrog 85 tisoč evrov, kot je svetnikom predstavil dr. Peter Kozmus iz Čebelarske zveze. Mestna občina Celja bi za pokroviteljstvo kandidature namenila 25 tisoč evrov.

Iz razprave na odborih je bilo razvidno, da svetniki projekt podpirajo, imeli pa so nekaj pomislekov in vprašanj glede vloge države pri tem projektu, ki bi po njihovi oceni morala biti večja, predvsem kmetijskega ministrstva, Slovenske turistične organizacije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Brigita Čokl, svetnica iz stranke Desus:

 

Čebelarska zveza Slovenije bo sicer pri projektu promocije kandidature sodelovala z 20 tisoč evri.

Mestni svet je tudi potrdil letni program športa v celjski občini, ki je osnova za priprava javnega razpisa dodeljevanje denarja športnim društvom in posameznikom za njihove programe in projekte. Prav tako so svetniki podprli novi pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem: namenjen je preglednejšemu izračunavanju najemnin in prerazporeditvi višine najemnin po poslovnih dejavnostih, ki bolj ustrezajo trenutnim gospodarskim razmeram.

V uvodnih prve letošnje seje pa je mestni svet tudi potrdil imenovanja predlaganih predstavnikov MOC v nadzornih svetih Pokrajinskega muzeja Celje, javnega zavoda Desetka in v občinskem podjetju Nepremičnine Celje

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli