Občina raziskuje stavbno dediščino

12:55

Občina izvaja projekt raziskovanja in odkrivanja stavbne kulturne dediščine na svojem območju. V nalogi sodelujejo šole, vrtec, Turistično kulturno društvo Globoče ter celjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gre za projekt v okviru evropskega leta kulturne dediščine, občina pa ga bo izvajala ta in prihodnji mesec.

Občina želi vključiti čim širši krog občanov in ustanov. Več o tem projektu njegova pobudnica Mojca Skale iz Občine Vojnik:

Zbrano gradivo bo predstavljeno na razstavi, ki jo bodo odprli 17. oktobra. Pred njenim odprtjem bodo strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine občanom svetovali o obnovi kulturne dediščine.To bo storila s pomočjo kulturnega ustvarjalca Jožeta Žlausa.

Na območju občine Vojnik je veliko stavbne kulturne dediščine:

Frankolovska šola bo za razstavo izdelala maketo okoli dvajsetih nekdanjih mlinov in žag ob potoku Tesnica.

BJ

Foto: arhiv občine

vojnik trg panorama
Pogled na trško jedro Vojnika

banner-ntrc-martinovanje

Deli