Občina že sprejema proračun za prihodnje leto

9:21

Občina Gornji Grad je začela, kot prva v Zgornji Savinjski dolini, sprejemati proračun za prihodnje leto. Proračun je v prvi obravnavi sprejet ter je v 30-dnevni javni razpravi. Gornjegrajčani računajo za prihodnje leto za blizu eno tretjino višje prihodke in odhodke. Skupni prihodki naj bi tako znašali tri milijone evrov ter odhodki blizu 3,2 milijona evrov. Razliko predstavljajo letos še neporabljena sredstva.

Med glavnimi naložbami bo urejanje gornjegrajske šolske stavbe, kjer je treba urediti računalniško učilnico ter okolico poslopja. O naložbah direktorica občinske uprave, Jožica Rihter:

Tudi prihodnje leto bo Občina Gornji Grad veliko pozornosti namenila cestam:

Poleg tega pripravlja občina, za načrtovano gornjegrajsko obvoznico, hidrološko študijo. Na področju prostorskega načrtovanja je v pripravi občinski prostorski načrt:

V pripravi je prav tako projektna dokumentacija za pločnik v Novi Štifti, z možnostjo postavitve avtobusnih postajališč.

BJ

Foto: arhiv NT&RC

gornji grad ulicaIz Gornjega Grada

Deli