Očetje bodo več doma

S prvim januarjem je začenja veljati uredba, po kateri imajo očetje, ki še niso uveljavljali neplačanega očetovskega dopusta, do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta. Ker pa so si na posameznih centrih za socialno delo in tudi na ministrstvu uredbo zakona razlagali nekoliko drugače, je prišlo med starši do precejšnje zmede, kdo je do pravice dodatnega dopusta dejansko upravičen in kdo ne. 

13:39

Očetje so do sedaj lahko uveljavljali 15-dnevni plačan očetovski dopust po rojstvu otroka in neplačan 75-dnevni dopust do otrokovega tretjega leta, v katerem je država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Tem pravicam so z letošnjim letom dodali dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta. Pojasnjuje direktorica celjskega centra za socialno delo Olga Bezenšek Lalić.

Za mnoge je razveseljiva novica, da je novo pravico mogoče uveljavljati tudi za nazaj. Pojasnjuje Olga Bezenšek Lalić.


V prvih dneh od kar nova uredba velja je bilo precej ugibanj in nasprotujočih si informacij. Sprva naj bi veljalo, da očetje, ki so v prvotnih že izdanih odločbah obkrožili, da bodo lahko koristili neplačan očetovski dopust, pa tega niso izkoristili, naj ne bi bili upravičeni do dodatnih dni dopusta. Ministrstvo je zaplet preučilo. Uredba velja ne glede na zapise v izdanih odločbah, pravi Bezenšek Lalićeva:


Neplačan očetovski dopust se je z letošnjim letom tako s 75 skrajšal na 50 dni. Je pa zato plačanega pet dni več. Skupaj imata mati in oče pravico do eno leto in pet dni plačanega materinskega, starševskega in očetovskega dopusta. Pravica se bo do leta 2018 postopno podaljševala na eno leto in 15 dni. Na leto se zadnja leta v Sloveniji rodi približno 21 tisoč otrok. Vsako leto je neplačan očetovski dopust povprečno koristilo 3.400 očetov, plačanega pa 16.500. Na ministrstvu so izračunali, da bo dodatnih pet dni očetovskega dopusta na leto državo stalo tri milijone evrov.

LK