Od junija pitna voda znova v oskrbi Občine Laško

8:29

Po pričakovanju je največ časa in razprav na včerajšnji seji sveta Občine Laško bilo namenjenega prenehanju koncesijske pogodbe o izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini, ki jo je doslej opravljala Pivovarna Laško. Zaradi spremembe lastništva v Pivovarni Laški, potem ko je je prevzel Heineken, je pivovarna občini predlagala sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.

Da bi Občina Laško imela pravno podlago za odvzem koncesije Pivovarni Laško so svetniki po hitrem postopku sprejeli odlok o prenehanju veljavnosti obstoječega odloka.

Ta med drugim določa, da koncesija za oskrbo s pitno vodo v občini Pivovarni Laško poteče 1. junija, izvajanje te službe pa se do takrat prenese na režijski obrat Občine Laško oziroma Komunalo Laško, za kar je bil po hitrem postopku včeraj sprejet tudi nov odlok. Medsebojna razmerja ob prenehanju koncesije Občina Laško in Pivovarna Laško rešujeta s pogodbo o sporazumni razvezi: ta med drugim določa, da se delavci v enoti Vodovod Pivovarne Laško prezaposlijo v Komunalo Laško, gre za 8 delavcev, da bosta obe strani sklenili najemno pogodbo, po kateri bo Komunala Laško do konca prihodnjega leta lahko uporabljala sedanje prostore enote Vodovod v Pivovarni Laško. Sporazum je predvideval tudi brezplačen prenos zemljišč in objektov na območju vodooskrbe s strani pivovarne na občino. A pri tem se je zapletlo, ker je stališče pivovarne, da brezplačen prenos zemljišč ni mogoč, prav finančne posledice tega pa so najbolj zmotile svetnike.

Prisluhnite še izjavi župana Občine Laško Franca Zdolška:

Po nekaterih neuradnih podatkih, kot smo lahko slišali včeraj v razpravi na občinskem svetu, naj bi bila vrednost teh zemljišč okrog 350 tisoč evrov, česar župan Franc Zdolšek ni želel komentirati.

Župan Franc Zdolšek pričakuje, da bodo medsebojna razmerja s Pivovarno Laško uredili do konca prihodnjega meseca in o tem pripravili ustrezen sporazum, ki naj bi ga potem na majski seji obravnaval laški občinski svet.

ROBERT GORJANC

Foto: RG