Odpiranje ponudb za delo zdravnika v Špesovem domu

17:01

Kot smo že poročali, je Občina Vojnik objavila razpis za podelitev koncesije za delo zdravnika v ambulanti Špesovega doma. Gre za vojniški dom za starejše občane. Za razpis se je odločil občinski svet na svoji junijski seji, ko so se svetniki seznanili s kadrovsko problematiko Zdravstvenega doma Celje.

Po objavi javnega razpisa, je bilo danes odpiranje ponudb. Komisija za odpiranje je ugotovila, da se je prijavil en ponudnik. To je podjetje Promedico Plus iz Ljubljane. Sledi še en sestanek komisije, kjer bodo ugotavljali, če je vloga pravočasna ter če ima prijavljeni vse pogoje.

Zaenkrat delajo v ambulanti Špesovega doma zdravniki Zdravstvenega doma Celje 18 ur na teden. Javni razpis je bil objavljen zaradi obvestila zdravstvenega doma, da ne bo več uspel zagotavljati zdravstvene oskrbe. Kot vzrok je zavod omenil pomanjkanje kadra.  Koncesijska pogodba za delo v Špesovem domu naj bi bila sklenjena za obdobje petnajstih  let, z možnostjo podaljšanja.

BJ

Foto: arhiv občine

vojnik trg in reka

Deli