Odprto Celje za avtocestno povezavo Arja vas – Velenje

14:08

Civilna iniciativa Odprto Celje se je oglasila z novim odprtim pismom. Tokrat celjskemu mestnemu svetu predlaga sklic izredne seje, na kateri bi obravnavali predlog za avtocestno povezavo Velenje – Arja vas. Civilna iniciativa Odprto Celje namreč podpira občini Braslovče in Polzela ter tamkajšnje civilne iniciative v njihovih prizadevanjih za izvedbo trase bodoče avtocestne povezave na relaciji Velenje – Arja vas in nasprotuje tako imenovani ‘braslovški varianti’ – trasi F2 s priključkom na Gomilskem. Kot pravijo pri Odprtem Celju, zato, ker bi s tem Celje izgubilo vlogo pomembnega logističnega središča oziroma cestnega in železniškega križišča.
tretja-razvojna-osCivilna iniciativa Odprto Celje v odprtem pismu mestnemu svetu predlaga, da se resno zavzame za vzpostavitev avtocestne povezave Velenje – Arja vas ter sprejme oziroma zastavi vse potrebne strokovne in politične aktivnosti, potrebne za realizacijo tega predloga.

Ob že znanih in velikokrat slišanih razlogov, kot so ohranitev kmetijskih zemljišč in domov, dolžina trase in čas izvedbe ter cena, v civilni iniciativi izpostavljajo še položaj Celja kot trenutno pomembnega prometnega vozlišča. Kot so zapisali, Celje že ves čas velja za pomembno logistično središče oziroma cestno in železniško križišče.

Mesto leži na regijskem križišču osi sever-jug in vzhod- zahod. Pri zadnjih meritvah je bilo izmerjeno, da je 70 odstotkov prometa skozi Arjo vas posledica prometnih tokov Celje-Velenje, kar bi bilo treba upoštevati in tem prometnim tokovom olajšati in skrajšati pot ter znižati stroške. Zato so prepričani, da mora Celje vsekakor ohraniti svoj centralni logistični položaj, ki je v korist celotni regiji. Ob tem v Odprtem Celju poudarjajo še, da ne smemo dovoliti, da bi Celje postalo obrobno mesto, izločeno iz pomembnih vsakodnevnih prometnih tokov ljudi in blaga v regiji in širše, saj bi lahko celjska kotlina zaradi tega še dodatno razvojno nazadovala.

Na celjski občini pisma iniciative danes še niso komentirali, tudi o sklicu seje še niso odločali. Poudarili pa so, da celjska občina že ves čas podpira izgradnjo ljudem in okolju prijaznejše ter cenejše trase.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)

Deli