Otroke z duševnimi motnjami že 60 let vzgajajo za življenje

5:00

Vzgajati za življenje. To je poslanstvo Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki že 60 let skrbi za otroke z motnjo v duševnem razvoju. Obletnico bo center danes ob 18tih zaznamoval v Domu kulture Velenje. Slovesnosti se bo pridružilo še Društvo Sožitje Velenje, ki v tem letu praznuje 50 let obstoja.

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v letošnjem šolskem letu obiskuje 108 učencev. Ti so vključeni v program z nižjim izobrazbenim standardom ali v posebni program vzgoje in izobraževanja. Ravnatelj mag. Aleksander Vališer je ob prehojeni poti najbolj ponosen na učence, ki šolo suvereno zastopajo na različnih tekmovanjih. Ponosen je na delovne, inovativne in povezovalne zaposlene. Prav tako pa na lokalno skupnost, ki dobro sprejema delo šole s posebni programom. Poudaril je, da je v taki izobraževalni ustanovi bolj kot faktografsko znanje pomembna priprava na vsakodnevno življenje. “Imamo več športne in likovne vzgoje ter več gospodinjstva kot ostale šole. Učence pripravljamo na samostojno življenje, da si znajo sami pripraviti obroke, da si sami kaj sešijejo in so samostojni.”

Mnogi po programu z nižjim izobrazbenim standardom končajo srednjo šolo, tisti, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, se lahko po dopolnjenem 26 letu vključijo v varstveno delovni center. “Pot do cilja je za otroke, ki obiskujejo našo šolo, morda nekoliko daljša, ni pa tako strma,” je še dodal ravnatelj CVIU Velenje.

Center bo svoje poslanstvo opravljal še lažje, ko bo ob dosedanji stavbi zrasel prizidek z dodatnimi učilnicami, telovadnico, knjižnico, dvorano in drugimi potrebnimi prostori. Za prizidek je že vrsto let izdano veljavno gradbeno dovoljenje, vendar se zatika pri denarju. Mestna občina Velenje se zato prijavlja na razpise in išče pot, kako omogočiti boljše pogoje za učence z duševnimi motnjami.

TS
Foto: CVIU Velenje

cviu 2