Padla odločitev glede gradnje tretje razvojne osi

12:27

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo. S tem se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali.
Tretja razvojna os - sever
Trasi hitre ceste Šentrupert-Velenje nasprotuje del prebivalstva savinjskih občin, preko katerih je načrtovana izgradnja te ceste. Občini Braslovče in Polzela sta zato 30. maja lani vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert-Velenje, ki jo je vlada sprejela januarja 2017.

Predlagatelji zahteve za ustavno presojo so uredbo izpodbijali, saj so prepričani, da je bila sprejeta po nezakonitem in protiustavnem postopku. Med drugim naj postopek ne bi ustrezal zahtevam konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, prav tako naj bi bil postopek v neskladju z evropsko direktivo, nekaterimi področnimi zakoni in ustavo.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Ustavno sodišče pa je ugotovilo, da je postopek priprave in sprejetja uredbe potekal v skladu s področno zakonodajo, javnosti pa da je bila zagotovljena možnost učinkovitega sodelovanja. Uredba zato ni v neskladju z ustavo, je zapisano v danes objavljeni odločbi ustavnega sodišča. To je odločitev sprejelo soglasno.

Na odločitev so med drugimi nestrpno čakali na Darsu, kjer so že izvedli razpis za projektiranje hitre ceste Šentrupert-Velenje, a z izbranim ponudnikom zaradi vložene zahteve za ustavno presojo niso podpisali okoli 10 milijonov evrov vredne pogodbe. Z velikim odobravanjem so današnjo odločitev pospremili Korošci, ki prav danes obeležujejo drugo obletnico Koroške vstaje v podporo 3. razvojni osi. Z odločitvijo so zadovoljni tudi v Velenju. Peter Dermol, podžupan Mestne občine Velenje.

Pričakovano je manj zadovoljstva na strani vlagateljev ustavne presoje. Polzelski župan odločitve še ne komentira, ker o njej ni uradno seznanjen, prav tako izjave še niso podali v združenih civilnih iniciativah.

Preberite še:
Dan D za hitro cesto Šentrupert-Velenje?
Kdo se boji presoje na ustavnem sodišču in zakaj?
Kdo pritiska na župane Savinjske?
Savinjčani hočejo cesto do Koroške, a ne kjer koli
Zelena luč za ustavno presojo še v Šmartnem ob Paki
Vlada vztraja, Dars izvaja
Vladni “da” hitri cesti Velenje-Šentrupert katastrofa za Spodnjesavinjčane
Vlada dala zeleno luč za hitro cesto od Šentruperta do Velenja

Deli