Park bo zasijal v novi podobi

Park ob paviljonu Tempelj, ki je tudi naselbinski kulturni spomenik, v teh dneh dobiva lepšo podobo. Pobudo za preureditev območja med hoteloma Savo in Donatom ter stolpnico Medical centra je prevzela občina Rogaška Slatina.

Ta je naročila študije ureditve območja in jih uskladita s smernicami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter z lastniki zemljišč oziroma hotelirji. V letu 2014 je naročila izdelavo ustrezne projektne dokumentacije ter izbrala izvajalca del – podjetje GIC gradnje. Ta bo med paviljonom in medicinskim centrom uredil ploščad, ki bo primerna tudi za različne prireditve, v tem delu parka bo zamenjal tlak. Predlagana ureditev ohranja oba vrelca vode, medtem ko bo kip Borisa Kidriča nekoliko prestavljen. Na severnem delu bo izvajalec del uredil pravokotno zelenico, kjer bodo zasajena drevesa in kjer bodo nameščene klopi. Tlake bo zamenjal tudi na sprehajalni poti proti hoteloma Zagreb in Sava, na travnih zelenicah bo zasadil enoredni drevored, ob sprehajalni poti pa vrtnice in namestil klopi.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Panorama parka nova
Pogled na prenovljen Zdraviliški park, ki je obnovo doživel v letih 2008, 2009 in 2011.

Ureditev parka bo vključevala tudi novo povezovalno pot, ki bo dostop do Aninega dvora in do cerkve svete Ane olajšala predvsem invalidom in mamicam z vozički. Obnova parka, vključno z gradnjo klančine in manjkajočega dela pločnika proti Zdraviliškemu trgu, je ocenjena na skoraj 600.000 evrov. Po 100.000 evro bosta za naložbo prispevala Hotel Sava Rogaška in družba SLKI, preostanek pa občina.

TINA STRMČNIK

Foto: Robert Reich

Deli