Parkiranje v Arnovskem gozdu nič več zastonj

Parkiriščem bo upravljalo JKP Žalec

9:14

V poslovni coni Arnovski gozd je občina lani preuredila »divje parkirišče« in uredila 90 parkirnih mest. Za zdaj je parkiranje tam še brezplačno, ko bo končan postopek doregistracije Javnega komunalnega podjetja Žalec, ki bo parkirišče upravljalo, bo treba za dnevno parkiranje odšteti 3 evre.
DL3U0560Številni vozniki, ki se na delo vozijo v oddaljene kraje, so v preteklosti vozila parkirali na neurejenem parkirišču ob avtocestnem izvozu v Arji vasi in pot nadaljevali s skupnim prevozom. Žalska občina je ob začetku gradnje Lidlovega poslovno-logističnega centra nelegalno parkirišče v Arnovskem gozdu zaprla. Ker so bile potrebe po tovrstnem parkiranju velike in ker so v žalski občini ocenili, da je z vidika ekologije in zmanjševanja obremenjenosti cestnega omrežja ter mest s prometom tovrstno ravnanje voznikov s skupnimi prevozi pozitivno, so se odločili, da bodo za dnevne migrante uredili ustrezno parkirišče. To so uredili med Kovinarstvom Bučar in Lidlovo halo, kjer je prostora za približno 90 vozil. Občina je za ureditev namenila 230 tisoč evrov. Kot je povedal župan Janko Kos, so pred začetkom urejanja k projektu in sofinanciranju povabili tudi Dars in družbo za infrastrukturo ter številne občine, katerih občani uporabljajo parkirišče ob avtocestnem priključku. »A interesa za sofinanciranje ni bilo.« Da si bodo v Žalcu delno povrnili stroške gradnje in nadaljnjega urejanja ter rednega vzdrževanja parkirišča, bodo kmalu začeli zaračunavati parkirnino, je še potrdil župan Kos.

Za parkirišče in parkirnino bo skrbelo občinsko javno podjetje
Kot je še pojasnil Kos, je na parkirišču tehnično že vse pripravljeno za uvedbo plačljivega parkiranja. Ker občina ne sme pobirati parkirnine, je parkirišče predala v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Žalec. To mora dejavnost pobiranja parkirnine še doregistrirati, saj tovrstnih nalog do zdaj ni opravljalo. Doregistracijo dejavnosti bo na seji najprej potrjeval svet ustanoviteljev JKP Žalec, nakar morajo spremembo sprejeti še vsi občinski sveti občin ustanoviteljic (Žalec, Prebold, Tabor, Vransko, Polzela, Braslovče). Po sprejetju odloka in objavi v Uradnem listu RS bosta sledila uvedba sistema in začetek zaračunavanja parkirnine. V žalski občini menijo, da bi lahko plačevanje parkirnine v veljavo stopilo v začetku marca.
Za do 12-urno parkiranje bo cena 1,5 evra, za celodnevno parkiranje bo treba odšteti 3 evre. Kratkotrajno parkiranje na tem parkirišču ne bo omogočeno, je še pojasnil žalski župan. Prepričan je, da je je cena poštena in za uporabnike ugodna.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

LKK, foto: GrupA