Plaz v Zavrhu grozi vaščanom

9:07

  Družini iz Zavrha pri Dobrni, ki jo je pred sredi prejšnjega meseca presenetil plaz, bo občina skušala pomagati. Gre za plaz, ki močno ogroža stanovanjsko hišo. Dolerjevi so namreč na občino naslovili prošnjo za pomoč pri sanaciji plazu, saj sami tako težkega finančnega bremena ne zmorejo. Geomehanik je namreč ugotovil, da se zemljina premika celo že pod njihovo hišo. Pod Dolerjevo domačijo, ki je stara dobro desetletje je več hiš sosedov, ki se prav tako bojijo za svoje domove. Plaz v Zavrhu ne miruje, zato je nujno čimprejšnje ukrepanje. 

Deli