Po poti bodoče avtocestne povezave

15:27

Trasa tretje razvojne osi od Šentruperta do Velenja ljudem v Spodnji Savinjski dolini še vedno ne da spati. Vsi se zavedajo, da Slovenija to cestno povezavo s Koroško nujno potrebuje, a še naprej ostajajo zelo deljena mnenja, kje naj ta cesta bo. Jutri si bodo na pobudo poslanca Aleksandra Reberška in občine Braslovče obe možni trasi ogledali vsi trije pristojni ministri ter člani odborov za infrastrukturo, okolje in prostor ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki civilnih pobud in domačini, ki v negotovosti živijo že več let, bodo odločevalce seznanili s problematiko umeščanja trase.

Termin srečanja in terenskega ogleda obeh tras verjetno ni povsem naključen. V aprilu naj bi svojo odločitev o tem, ali je trasa F2-2 s priključkom v Šentrupertu ustavno sporna ali ne, sporočilo še Ustavno sodišče.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)

Deli