Podeljena priznanja za poslovno odličnost

9:53

Priznanje za poslovno odličnost v letu 2018, ki ga podeljuje agencija Spirit, je sinoči prejelo zreško podjetje GKN Driveline Slovenija. Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot pri delovanju organizacije kot celote. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

»Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri prejeto priznanje služi kot smerokaz, da si na pravi poti,« pravi Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija iz Zreč, ki je prejelo priznanje za poslovno odličnost v letu 2018. Podjetje, ki je vključeno tudi v program nadaljnje rasti podjetij s tujim in mešanim kapitalom, je prejelo še mednarodno veljavni certifikat ›Prepoznani v odličnosti‹.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

FA Sherpa

Na javni razpis se je sicer prijavilo zgolj nagrajeno zreško podjetje GKN Driveline Slovenija, in sicer v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja.

Razsodniška skupina je v obrazložitvi priznanje med drugim zapisala, da podjetje dosega visok ugled tako v okolju, v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih. Poleg tega je vpeto v mednarodno skupino GKN, ki je vodilni strateški dobavitelj v avtomobilski industriji. Ta vpetost je omogočila vpeljavo številnih sistematičnih metod na področju vodenja, komuniciranja, nenehnega izboljševanja in učinkovite proizvodnje, ki temeljijo na mednarodnih standardih in svetovnih pristopih in jih podjetje vsakodnevno zelo intenzivno uporablja in nadgrajuje. To pa je zagotovilo za stabilno prihodnje poslovanje.

Priznanje je izvršnemu direktorju Andreju Pokliču izročil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je ob tem dejal, da je poslovna odličnost nevidno področje, če je do popolnosti izpolnjeno. In hkrati – je področje, ki bode v oči, ko podjetje pri tem šepa.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)

GKN Driveline Slovenija je del britanske multinacionalke GKN Industries. Začetki podjetja segajo v leto 1986, ko je družba Unior skupaj s še tremi podjetji v Zrečah ustanovila obrat za proizvodnjo homokinetičnih zglobov. Do leta 1996 je podjetje delovalo pod imenom Unior-Atras, takrat pa je 74-odstotni lastnik postal nemški GKN Automotive, ki je dve leti kasneje prišel do 100-odstotnega lastništva. Ob koncu lanskega leta je letošnji prejemnik priznanja za poslovno odličnost zaposloval 448 oseb.
Agencija SPIRIT je na svojih spletnih straneh že objavila javni razpis za podelitev priznanja za poslovno odličnost za leto 2019, na katerega se javne in zasebne organizacije lahko prijavijo do 29. maja.