Podjetniško sodelovanje in soustvarjanje

16:47

V teh negotovih in za številne podjetnike ter posameznike težkih časih so mladi predstavniki Kluba podjetnikov Zlatorog Celje vzpostavili spletno platformo Ko-operativa. Z njo želijo pomagati slovenskim podjetjem oziroma posameznikom v kriznem času in tudi po njem. Kot pravijo, gre za edinstven trajnostni, transparenten in povezujoč projekt.

Spletna platforma Ko-operativ deluje kot podjetniški povezovalnik. Povezuje tiste, ki lahko pomoč nudijo, in tiste, ki jo potrebujejo, pravi Matjaž Knez, izredni profesor in prodekan za gospodarske zadeve na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, ki je eden od ustanovnih in operativnih članov Ko-operative. »Nastala je kot logičen odgovor na vprašanja, ki smo si jih v teh časih zastavljali, in sicer kako lahko pomagamo podjetnikom ter posameznikom. Poleg stičišča ponudbe in povpraševanja, ki ga nudi platforma, bomo objavljali tudi kratka in poenostavljena strokovna besedila oziroma prispevke, ki jih bodo pripravljali naši člani in s katerimi bomo obiskovalcem naše platforme nudili informacijsko podporo in razlago velikokrat zapletenih politično pravnih besedil,« je še povedal Knez.
Kot je še poudaril sogovornik, podjetniki Kluba Zlatorog Celje verjamejo, da je v slogi moč, zato želijo, da njihova platforma odigra pomembno vlogo pri identificiranju težav organizacij oziroma posameznikov, tako v času trenutne krize, kot tudi po njej. Njihov slogan je Soustvarjamo danes. In tako so že v prvih dneh krize, ko platforma na svetovnem spletu še ni v popolnosti zaživela, pomagali pri zbiranju računalnikov za celjske osnovnošolce. Pomagali so tudi pri zbiranju materiala za 3D-tiskanje zaščitne opreme.

ekipa_KO-OPERATIVA_april2020
Ekipa mladih podjetnikov, ki ustvarja spletni portal za pomoč in podporo podjetjem in posameznikom v teh negotovih časih. Kot obljubljajo bodo spletišle ohranili pri življenju tudi v času, ko se bodo naša življenja vrnila v ustaljene tirnice. Prepričani so, da so povezovanje in odgovoren odnos do ljudi ter okolja ključni do uspeha tako v kriznih, kot tudi pokriznih časih.

Za danes in jutri
Čeprav je spletišče nastalo iz trenutne potrebe, njeni snovalci obljubljajo, da bo to delovalo tudi, ko se bo življenje vrnilo v normalne tirnice. »Menimo, da je ravno zaradi načina življenja in poslovnih modelov, ki se spreminjajo, oblikujejo ter izoblikujejo, tudi iz sprotnih potreb in izzivov, vsekakor pravi čas za takšno platformo. Do zdaj – do koronakrize – si nekaterih stvari nismo znali predstavljati, da jih ne bi počeli v živo, a jih zdaj preprosto izvajamo. Življenje smo zelo spremenili in se prilagodili. Menimo, da bo platforma zelo kmalu presegla regijske okvirje ter postala nacionalna platforma, vsekakor je pravi odgovor na nastalo situacijo in hkrati pomeni tudi izziv za prihodnje čase,« pravi Knez.
Ekipa, ki povezovalno spletišče ustvarja, vidi svojo vlogo tudi v oblikovanju novih modelov poslovanja in življenja, predvsem v sodelovanju z naravo, v trajnostnih oblikah delovanja, po modelu krožnega gospodarstva in samooskrbe, s pomočjo digitalizacije ter v duhu solidarnosti.

LKK, foto: Ko-operativa