Podlubniki povzročajo veliko škodo

12:01

Na področju območne enote zavoda za gozdove v Nazarjah, obstaja še vedno nevarnost širjenja podlubnikov. V najbolj gozdnatem področju na Celjskem, je bilo lansko leto po obsegu napada podlubnikov rekordno. Gre za posledice predlanskega žledoloma.

V enoti, ki ima na skrbi gozdove Zgornje Savinjske in Šaleške doline, je stanje še vedno zelo resno. Območna enota Nazarje ima krajevne enote v Lučah, Gornjem Gradu in Šoštanju. 

Podlubniki povzročijo največ škode v toplejšem delu leta. O trenutnem stanju, v gozdovih območne enote Nazarje, vodja odseka za varstvo gozdov, Marjan Denša:

Vodja odseka je optimističen:

Gospodarska škoda je velika ter se kaže v manjši vrednosti lesa:

Dodatni stroški nastanejo zaradi obnove do golega posekanih gozdnih površin.

BJ

Foto: arhiv RC

podlubniki 2

banner-ntrc-martinovanje

Deli