Podpisana pogodba za izdelavo celostne prometne strategije

8:04

Mestna občina Celje je podpisala pogodbo za izdelavo Celostne prometne strategije. V postopku javnega naročila je bilo za izdelavo strategije izbrano podjetje Savaprojekt iz Krškega. Vrednost pogodbe znaša več kot 111 tisoč evrov.

celje_prometni-zastoji_gr_5313Celostna prometna strategija Mestne občine Celje bo vključevala strategijo razvoja prometa v prihodnosti, poudarek bo na trajnostni in izboljšani mobilnosti, zmanjšanju škodljivih vplivov prometa na okolje, boljši kakovosti bivanja ter podobe občine. V strategiji bodo obravnavana vsa področja: javni potniški promet, morebitna uvedba park&ride sistema, povečanje uporabe kolesarskega in peš prometa, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidene potrebe po novih parkiriščih … Dokument bo tudi osnova in pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje konkretnih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti. Rok za izdelavo strategije je maj prihodnje leto, v višini 85 odstotkov pa jo sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo, potem ko je Mestna občina Celje uspešno kandidirala na razpisu ministrstva.

RG

Foto: GrupA

 

Deli