Področje izvajanja mrliško ogledne službe želijo urediti

11:10

Zdravnikom zdravstvenih domov na širšem celjskem območju v zadnjem času kar nekaj težav povzroča izvajanje mrliško ogledne službe. Ta prihaja na teren v primeru smrti posameznika, saj mora zdravnik potrditi smrt in navesti domnevni vzrok smrti. Doslej to praviloma opravljajo dežurni zdravniki zdravstvenih domov, zdaj pa bo ministrstvo organiziralo posebna usposabljanja, s katerim bi to področje uredili in zožili izbor mrliških oglednikov.

Sistem delovanja mrliških ogledov je bil do zdaj dokaj neurejen. Na terenu je tako prihajalo tudi do napak pri navajanju razlogov smrti posameznikov. Poleg ureditev takšnih primerov želijo to službo ločiti od dežurnih služb zdravstvenih domov. Tako se bodo zdaj zdravniki sami lahko odločili, kdo bi želel na posebno usposabljanje, ki bo pogoj, da bo mrliške oglede še naprej opravljal. Težava pa je, koliko je takšnega zanimanja in s kom bodo ogledniki imeli pogodbe, ali z javnim zavodom ali z lokalno skupnostjo.

Direktor Zdravstvenega doma Celje Milan Rajtmajer:

Zadeve še niso popolnoma dorečene niti zato, ker ministrstvo za zdravje ni doreklo, koliko mrliških oglednikov je lahko na določeno število prebivalcev, in niti zato, ker še ni znano, kdaj se bo usposabljanje za opravljanje te službe sploh začelo.

milan_rajtmajer_strokovni_vodja_zdcelje_sh_r
Direktor ZD Celje Milan Rajtmajer

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Sherpa

Deli