Pomladanska sečnja dreves ob gozdnih robovih

Država za sanitarno sečnjo dreves letos namenila več denarja

9:43

V zadnjih dneh smo lahko v urbanih okoljih pa tudi izven mestnih naseljih, tudi v više ležečih predelih, opazili kar precej živahno dogajanje v gozdu, saj so gozdni delavci ob cestah izvajali sečno dreves.

Tako smo na primer lahko opazili sečnjo kar zajetnega števila dreves na hribu pod Golovcem,  ob Opekarniški cesti v Celju ali pa na primer v ob cesti, ki vodi na smučišče Rogla.

Sečnja dreves na Opekarniški cesti v Celju
Sečnja dreves na Opekarniški cesti v Celju

 

“Gre za redna vzdrževalna dela ob cestah in drugih infrastrukturnih objektih, ki so povezana z vzdrževanjem gozdnih robov. Na teh mestih drevesa zaradi enostranskega dotoka svetlobe ponavadi razvijajo krošnje samo na eno stran in takšna drevesa sčasoma postanejo nestabilna. Zato je treba takšna drevesa pravočasno odstranjevati”, je  dela v tem času pojasnil mag. Robert Hostnik, vodja celjske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Naš sogovornik pa je tudi potrdil, da je teh opravil v gozdu res več kot v minulih leti, saj je država zanje namenila več denarja.

ROBERT GORJANC

Deli